అచ్చంగా తెలుగు: తెలుగు బాల
Showing posts with label తెలుగు బాల. Show all posts
Showing posts with label తెలుగు బాల. Show all posts

పాపభీతి

10:40 PM 0
సుబ్బుమామయ్య కబుర్లు పాపభీతి ప్రతాప వెంకట సుబ్బారాయుడు  పిల్లలూ ఎలా ఉన్నారర్రా ? బావున్నారు కదూ!! మనం ఈ నెల పాపభీతి గురి...
Read More

సంస్కారం

6:02 AM 0
సంస్కారం - ప్రతాప వెంకట సుబ్బారాయుడు అవంతిపుర శివార్లలో విద్యానందుడు సరస్వతీ విద్యానిలయం గురుకుల పాఠశాలని నెలకొల్పాడు. అక్కడ...
Read More

గుణపాఠం

8:50 AM 0
గుణపాఠం యలమర్తి అనురాధ అనగనగా ఒక పెద్ద అడవి. ఆ అడవిలో పెద్ద చెట్టు. గుబురుగా ఆకులుండి వత్తుగా ఉండటంతో కాకి అక్కడ తనకో గూడు ...
Read More

అతిధి

7:55 AM 0
అతిధి ఆదూరి. హైమావతి. హిమాలయాల్లోని మానససరోవరంలో నివసించే హంసలు ఒకమారు ఆకాశంలో విహరిస్తూ వెళుతుండగా, ఒక హంస పొరపాటున గుంపు న...
Read More

సేకరణ

7:09 AM 0
సేకరణ పిల్లలూ! ఎలా ఉన్నారర్రా!! మీకు సేకరణ (collection)అంటే తెలుసా? ఏదైనా మనకు నచ్చేది.. దొరికింది దొరికినట్టు భద్రపరచుకోవడం. ...
Read More

నీ సంతోషం నీదే

6:31 AM 0
నీ సంతోషం నీదే.... -      యామిజాల జగదీశ్ ఓ ఊళ్ళో ఓ కోటీశ్వరుడు. అతనికి తెలియని విషయాలంటూ లేవు. అన్నీ పరిమితికి మించి ఉండేవి. కాన...
Read More

వస్తువుల భద్రత

1:48 PM 0
సుబ్బుమామయ్య కబుర్లు వస్తువుల భద్రత పిల్లలూ..ఎలా ఉన్నారర్రా.. మీ అమ్మా, నాన్నలు కాని మీకు తెలిసిన ఇతరులు కాని ఏదైనా వస్తువులను...
Read More

సుబ్బుమామయ్య కబుర్లు

5:59 PM 0
సుబ్బుమామయ్య కబుర్లు ఆట్లాడ్డం ఆటకాదర్రా.. పిల్లలూ! పిల్లకు ఆటలుండాలర్రా! ఆటలు మనకు మానసిక , శారీరక ఆరోగ్యాన్నిస్తాయి. కొన్ని ఆటలు...
Read More

Pages