అచ్చంగా తెలుగు: April2021
Showing posts with label April2021. Show all posts
Showing posts with label April2021. Show all posts

వంగపండు శతకము

9:22 PM 0
వంగపండు శతకము - వంగపండు అప్పలస్వామి పరిచయం: దేవరకొండ సుబ్రహ్మణ్యం  కవి పరిచయం: ప్రజా గాయకుడు,కవిగా ప్రసిద్ధి చెందిన వంగపండు అప్పలస్వామి తెలు...
Read More

శివం -74

9:20 PM 0
శివం -74 రాజ కార్తీక్  (బందిపోట్ల నుండి కాపాడటానికి రాజు గారిని పల్లకిలో తీసుకువెళ్తూ ఉండగా,  పల్లకిలో బాణం తగలటం వల్ల రక్తం బయటకు వచ్చింది....
Read More

పరిశోధనా జీవిత ప్రతిబింబం - ఎగిసే కెరటం

10:46 AM 0
  పరిశోధనా జీవిత ప్రతిబింబం - ఎగిసే కెరటం  పరిశోధనా రంగంలో ఉన్న ఇబ్బందులు ఏమిటో తెలిపే చక్కని పుస్తకం ఈ మధ్యనే వచ్చింది. రచయిత్రి డా. శ్రీసత...
Read More

జీవితంలోని రంగుల్ని ప్రతిబింబించే - ఇంద్రధనుస్సు

10:43 AM 0
జీవితంలోని రంగుల్ని ప్రతిబింబించే - ఇంద్రధనుస్సు  కాంతి శేఖర్  ఇంద్ర ధనుస్సు, జీవితంలో రంగుల్ని అందంగా అల్లిన కథా కదంబం. ఎక్కువగా మహిళలకు సం...
Read More

జ్యోతిష్య పాఠాలు - 8

8:44 AM 0
జ్యోతిష్య పాఠాలు -  8 PSV రవికుమార్ ఒక్కోక్క లగ్నం లో జన్మించిన వారికి ఆ లగ్నాధిపతి ని బట్టి , ఆ వ్యక్తి స్వభావాన్ని నిర్ణయించవచ్చు. లగ్నము...
Read More

Pages