అచ్చంగా తెలుగు: శ్రీసత్య గౌతమి
Showing posts with label శ్రీసత్య గౌతమి. Show all posts
Showing posts with label శ్రీసత్య గౌతమి. Show all posts

పరిశోధనా జీవిత ప్రతిబింబం - ఎగిసే కెరటం

10:46 AM 0
  పరిశోధనా జీవిత ప్రతిబింబం - ఎగిసే కెరటం  పరిశోధనా రంగంలో ఉన్న ఇబ్బందులు ఏమిటో తెలిపే చక్కని పుస్తకం ఈ మధ్యనే వచ్చింది. రచయిత్రి డా. శ్రీసత...
Read More

Pages