అచ్చంగా తెలుగు: 052020
Showing posts with label 052020. Show all posts
Showing posts with label 052020. Show all posts

మానవత్వం

8:09 PM 0
  మానవత్వం వై.ఎస్.ఆర్.లక్ష్మి             “తేజా!అమ్మ రాలేదామ్మా” అంటూ పలకరించింది నిర్మలమ్మ.             “ఇంకా హాస్...
Read More

బ్రహ్మోత్సవాలు- అన్నమయ్య కీర్తనలు పల్లకి ఉత్సవం

8:00 PM 0
బ్రహ్మోత్సవాలు- అన్నమయ్య  కీర్తనలు   పల్లకి ఉత్సవం డా.తాడేపల్లి పతంజలి  బ్రహ్మోత్సవాలలో తొమ్మిదవరోజు ఉదయం పల్లకి ఉత్సవం జరుగ...
Read More

Pages