అచ్చంగా తెలుగు: 052020
Showing posts with label 052020. Show all posts
Showing posts with label 052020. Show all posts

అతను

7:00 PM 0
అతను పారనంది శాంతకుమారి అతని కాంతిలో కరిగితే  ఈ బ్రాంతులు మాయమౌతాయని తెలుసు, ఐనా, అతనిని కోరటం లేదీ మనసు.  అ...
Read More

అటక మీది మర్మం -30

6:45 PM 0
అటక మీది మర్మం (పరిశోధనాత్మక నవల) సీరియల్ నవల-  30 (కెరొలిన్ కీనె 'ది సీక్రెట్ ఇన్ ద ఓల్డ్ అటిక్ ' ఆంగ్ల నవలకు) తెలుగు స...
Read More

జర్నీ ఆఫ్ ఎ టీచర్ - 30

6:20 PM 0
జర్నీ ఆఫ్ ఎ టీచర్ - 30 చెన్నూరి సుదర్శన్ (జరిగిన కధ: విశ్రాంత గణిత శాస్త్ర ఉపాధ్యాయుడైన సూర్య ప్రకాష్  తన  గత జ్ఞాపకాల్లోకి జా...
Read More

జాతక బలం

10:47 AM 0
జాతక  బలం సత్యం ఓరుగంటి   ఉదయం 9 గం, ఏవండీ  టిఫిన్ రెడి, కారు కూడా రెడీ సర్ ,  లాప్ టాప్ బాగ్ , లంచ్ బాక్స్ అన్నీ కారులో ...
Read More

మేరా భారత్ మహాన్

10:38 AM 0
  మేరా భారత మహాన్  ఆదూరి హైమవతి      " ఒరే ఎందుకురా ! ఇంతచదివీ మళ్ళా ఆ ఉద్యోగానికే వెళతా నంటున్నావ్!" బాధగా అంది తల...
Read More

Pages