అచ్చంగా తెలుగు: శారదాప్రసాద్
Showing posts with label శారదాప్రసాద్. Show all posts
Showing posts with label శారదాప్రసాద్. Show all posts

నాకు నచ్చిన నా కధ(ఇది నా కధే) -శ్రీ రమిడిపాటి భామాగోపాలం

6:13 AM 0
నాకు నచ్చిన నా కధ(ఇది నా కధే) -శ్రీ రమిడిపాటి భామాగోపాలం  శారదాప్రసాద్  SSLC పరీక్షల రిజల్ట్స్ వచ్చాయి. అందరమూ మంచి మార్కులతోనే ఉత...
Read More

నాకు నచ్చిన నా కధ(ఇదీ నా కధే)- యవ్వనపు తొలిమెట్లు

10:28 PM 2
నాకు నచ్చిన నా కధ(ఇదీ నా కధే)- యవ్వనపు తొలిమెట్లు శారదా ప్రసాద్  అలా  స్కూల్ లో సరదాగా స్నేహితులతో గడపటాన్ని నేను ఇప్పటికీ తలచుకుం...
Read More

నాకు నచ్చిన నా కధ​(ఇది నా కధే!) -​బామ్మమాట బంగారుబాట

9:20 PM 4
నాకు నచ్చిన నా కధ​(ఇది నా కధే!) -​బామ్మమాట బంగారుబాట ​శారదాప్రసాద్  బామ్మల,మేనత్తల ప్రేమాభిమానాలు పూర్తిగా పొందిన ఆఖరి తరానిక...
Read More

నాకు నచ్చిన కథ--పెళ్ళానికిప్రేమలేఖ—రంగనాయకమ్మగారు

11:41 PM 2
​  నాకు నచ్చిన కథ--పెళ్ళానికిప్రేమలేఖ—రంగనాయకమ్మగారు శారదాప్రసాద్(టీవీయస్.శాస్త్రి) ప్రేమలేఖలు వ్రాయటం అందరికీ చేతకాదు. మీరు ఎప్పు...
Read More

Pages