అచ్చంగా తెలుగు: శారదాప్రసాద్
Showing posts with label శారదాప్రసాద్. Show all posts
Showing posts with label శారదాప్రసాద్. Show all posts

నాకు నచ్చిన కథ-నీలి-శ్రీ పురాణం సుబ్రహ్మణ్యశర్మ గారు

11:04 PM 2
నాకు నచ్చిన కథ-నీలి-శ్రీ పురాణంసుబ్రహ్మణ్యశర్మ గారు  శారదాప్రసాద్ ​(​ టీవీయస్.శాస్త్రి ​) శ్రీ పురాణం సుబ్రహ్మణ్య గా...
Read More

నాకు నచ్చిన కధ -వరద(అమరావతి కధలు )-సత్యం శంకరమంచి

10:30 PM 4
నాకు నచ్చిన కధ -వరద(అమరావతి కధలు )-సత్యం శంకరమంచి శారదాప్రసాద్   అమరావతి కథలు సత్యం శంకరమంచి రచించిన తెలుగు కథాసంపుటి . అమరావతి గ్...
Read More

నాకు నచ్చిన కధ - సభల సంరంభం - శ్రీమతి పొత్తూరి విజయలక్ష్మి

8:25 AM 0
నాకు నచ్చిన కధ - సభల సంరంభం - శ్రీమతి పొత్తూరి విజయలక్ష్మి శారదాప్రసాద్ శ్రీమతి పొత్తూరి విజయలక్ష్మి గారు ప్రముఖ కథా ...
Read More

నాకు నచ్చిన కధ-చీరకు రంగు--శ్రీ మునిమాణిక్యం నరసింహారావు గారు

7:09 PM 0
  నాకు నచ్చిన కధ-చీరకు రంగు--శ్రీ మునిమాణిక్యం నరసింహారావు గారు టీవీయస్.శాస్త్రి(శారదాప్రసాద్) శ్రీ మునిమాణిక్యం నరసింహారావు...
Read More

స్వరజ్ఞాని శ్రీ మంగళంపల్లి బాలమురళీకృష్ణ గారు

10:42 PM 0
స్వరజ్ఞాని శ్రీ మంగళంపల్లి బాలమురళీకృష్ణ గారు టీవీయస్.శాస్త్రి(శారదాప్రసాద్) ( ప్రముఖ కర్ణాటక సంగీత విద్వాంసుడు శ్రీ మంగళంపల్లి బాల...
Read More

నాకు నచ్చిన కథ-అర్రు కడిగిన ఎద్దు-శ్రీ త్రిపురనేని గోపీచంద్

12:51 PM 0
నాకు నచ్చిన కథ-అర్రు కడిగిన ఎద్దు-శ్రీ త్రిపురనేని గోపీచంద్ టీవీయస్.శాస్త్రి మనిషికీ,జంతువుకీ ఒక తేడా ఉందని అనుకునేవా​ణ్ణి . ఈ కథ ...
Read More

నాకు నచ్చిన కధ(లు) దాంపత్యోపనిషత్ --శ్రీ మునిమాణిక్యం నరసింహారావు గారు

3:21 PM 0
నాకు నచ్చిన కధ(లు) దాంపత్యోపనిషత్ --శ్రీ మునిమాణిక్యం నరసింహారావు గారు   టీవీయస్.శాస్త్రి   మునిమాణిక్యం నరసింహారావు గారు ఇరవై...
Read More

నాకు నచ్చిన కథ--గుసగుస పెళ్లి--శ్రీ భమిడిపాటి కామేశ్వరరావు గారు

3:46 PM 0
నాకు నచ్చిన కథ--గుసగుస పెళ్లి--శ్రీ భమిడిపాటి కామేశ్వరరావు గారు టీవీయస్.శాస్త్రి భమిడిపాటి కామేశ్వరరావు (ఏప్రిల్ 28, 1897 - ఆగ...
Read More

Pages