అచ్చంగా తెలుగు: రాజ కార్తీక్
Showing posts with label రాజ కార్తీక్. Show all posts
Showing posts with label రాజ కార్తీక్. Show all posts

శివం - 91

8:04 AM 0
శివం - 91 రాజ కార్తీక్   (హర సిద్దు.. ఆలయంలోకి వచ్చాడు అందరికీ శివలింగం లా కనపడుతున్న నేను.. హరసిద్ధకి సాక్షాత్తు నేనే కనపడుతున్నాను.. రాజు ...
Read More

శివం - 90

7:03 AM 0
శివం - 90 రాజ కార్తీక్  (నేను మాయమయ్యాను.. హరసిద్ధుడి దగ్గర నుండి... శిల్పమంతా అయిపోయింది కానీ ఇంకా నా మొహం ఒక్కటే చెక్క లేదు .. హరసిద్ధుడు ...
Read More

శివం - 89

5:15 PM 0
శివం - 89  రాజ కార్తీక్  (హరసిద్దు శిల్పం చెక్కటం మొదలుపెట్టాడు.. తన ఎదురుగా సాక్షాత్తు నేనే కూర్చుని ఉన్నాను).. నన్ను ఆ విగ్రహంలో అచ్చు దిం...
Read More

శివం - 88

9:19 AM 0
  శివం - 88 రాజ కార్తీక్    ( హర సిద్ద ను శిల్ప శాల కి సైనికులు తీసుకు రాగా , తన చివరి కోరిక గా , తన నాయనమ్మ చివరి   కోరిక నా విగ్రహం   చెక్...
Read More

Pages