అచ్చంగా తెలుగు

అదీ సంగతి!

9:23 AM 0
 అదీ సంగతి! పారనంది శాంతకుమారి ఒకే బెర్తుపై ఇద్దరూ సర్ధుకున్నారు, మరో బెర్తు ఖాళీగానే ఉంది. ఒకే ప్లేటులో ఇద్దరూ టిఫిన్ తిన్నారు, మరో ప్లేటు ...
Read More

ఆలోచిస్తున్నామా?

9:05 AM 0
  ఆలోచిస్తున్నామా?  భమిడిపాటి స్వరాజ్య నాగరాజా రావు. అమ్మా నాన్నల దగ్గర మనం ఉన్నప్పుడు ఆ అమూల్యమైన దశలో  ప్రతిక్షణం ఎంత హాయిగా గడిచేదో! మరి ...
Read More

ఉద్యమ నేత నేతాజీ

8:36 AM 0
 'ఉద్యమ నేత..'నేతాజీ!' -సుజాత.పి.వి.ఎల్, సైనిక్ పురి, సికిందరాబాద్. గుండె నిండా ధైర్యంతో తెల్లవాళ్ల మెడలు వొంచి వారిలో ఓటమి గుబు...
Read More

Pages