అచ్చంగా తెలుగు

నాకిప్పుడే తెలిసింది...

1:06 PM 0
  నాకిప్పుడే తెలిసింది... లక్ష్మీ రాధిక  చీకటైతే ఆకాశమూ సముద్రమూ  ఒకేరకం నీలిరంగుని పూసుకుంటాయని వెన్నెల కురిసినప్పటి అందమంతా సన్నటి జల్లులై...
Read More

క్షణికం

12:54 PM 0
క్షణికం  తాటిశెట్టి రాజు    మోహమే కాదు, దాని వెనక ... జీవితమూ క్షణికమే., "క్షణికం" అని పలికే లోగా విడాకులిచ్చి పోతుంది నీ తొలి ప్ర...
Read More

Pages