అచ్చంగా తెలుగు

'నిజమైన సార్థకత!'

12:45 PM 0
  'నిజమైన సార్థకత!' -సుజాత.పి.వి.ఎల్, సైనిక్ పురి, సికిందరాబాద్. నేను నిజాన్ని మేను దహనానికైనా  సిద్ధపడతానేమో గానీ, ధర్మాన్ని దగ్ధం ...
Read More

జ్యోతిష్య పాఠాలు - 16

12:40 PM 0
  జ్యోతిష్య పాఠాలు - 16  PSV రవి కుమార్    యోగాలు ఇంతవరకు చెప్పుకున్న పాఠాలలో , ఏ ఏ గ్రహాలు ఎక్కడ ఉంటే ఎటువంటి ఫలితాలు ఉంటాయో చెప్పుకున్...
Read More

Pages