అచ్చంగా తెలుగు: may2021
Showing posts with label may2021. Show all posts
Showing posts with label may2021. Show all posts

జ్యోతిష్య పాఠాలు - 9

8:40 AM 0
జ్యోతిష్య పాఠాలు - 9 PSV రవి కుమార్    పాఠం -  9 ద్వితీయాధిపతి ద్వారా ధనమును, కుటుంబమును, వాక్కు గురించి తెలుసుకోవచ్చు. ఏ గ్రహానికి ద్వితీయా...
Read More

అర్ధం - పరమార్ధం

8:24 AM 0
 అర్థం..పరమార్థం -ప్రతాప వెంకట సుబ్బారాయుడు జీవితమంటే నలుగురు మోసుకుపోకముందే నలుగురితో కలిసి ఎలా ఉండాలో తెలుసుకోవాలి నిజమే, అందరూ ఒక్కలా ఉండ...
Read More

శవగంగ ఘోష

8:22 AM 0
'శవ గంగ ఘోష..!' -సుజాత.పి.వి.ఎల్. కోట్లున్నా..కోటలున్నా కోవిడ్ ముందు దిగతుడుపే.. బంధు మిత్రులు..బలగం ఎంతున్నా.. పాజిటివ్ అని తెలిసిం...
Read More

మొగిలి చింతల స్వామి

8:13 AM 0
  మొగిలి చింతల స్వామి  (మా జొన్నవాడ కథలు) టేకుమళ్ళ వెంకటప్పయ్య (9490400858) సమయం ఉదయం పదకొండు గంటలు దాటింది. దేవళానికొచ్చే జనం క్రమంగా పలచబ...
Read More

అనసూయ ఆరాటం

8:02 AM 0
అనసూయ ఆరాటం (కొత్త సీరియల్ ఆరంభం ) చెన్నూరి సుదర్శన్            ఓడలు పోయి బండ్లైతై.. బండ్లు పోయి ఓడలైతై. ఎవల నసీబు ఎట్లున్నదో..! ఎవ్వలకెరుక....
Read More

Pages