అచ్చంగా తెలుగు: june2021
Showing posts with label june2021. Show all posts
Showing posts with label june2021. Show all posts

శఠగోపం షష్ఠిపూర్తి

5:25 PM 0
శఠగోపం షష్ఠిపూర్తి శ్రీదేవి మురళీధర్ శఠగోపం ముక్కోపి. మహా డాబు మనిషి. అందరూ తననే గౌరవించాలంటాడు. ఇంటిల్లిపాదికీ అతడంటే హడల్. తన మాటే చెల్లాల...
Read More

జ్యోతిష్య పాఠాలు -10

5:22 PM 0
జ్యోతిష్య పాఠాలు -10  పి.ఎస్.వి.రవి కుమార్   చతుర్ధాధిపతి ద్వారా తల్లి, మాత్రుభూమి, భూములు, వాహనాలు, ప్రాధమిక విద్య  గురించి తెలుసుకోవచ్చు. ...
Read More

తెలుగు పునర్వైభవం

5:14 PM 0
తెలుగు పునర్వైభవం! -ప్రతాప వెంకట సుబ్బారాయుడు అమ్మభాష పునర్వైభవమా? అమ్మ పునర్వైభవమన్నంత విడ్డూరంగా ఉంది అవునులే! అమ్మల్నే అనాధశరణాలయాల పాలు ...
Read More

పునరావృతం

5:07 PM 0
పునరావృతం మాచవోలు శ్రీధర రావు   రైలు వచ్చి ఆగగానే ప్లాట్ఫాం మీది ప్రయాణీకుల హడావిడి, వారిని సాగనంపడానికి వచ్చిన వారి ఆదరాభిమానాల కోలాహలం నడు...
Read More

అలా కలలు సాకారమౌతాయి

4:56 PM 0
  అలా కలలు సాకారమౌతాయి   భమిడిపాటి స్వరాజ్య నాగరాజారావు  కనులు కన్నకలలు సాకారమవాలంటే, ఆశల అలలను, అలజడుల సుడులను దాటి సవ్యంగా(స్థిరంగ...
Read More

కాగితం పువ్వు

4:54 PM 0
 కాగితం పువ్వు!' -సుజాత. పి.వి. ఎల్. సైనిక్ పురి, సికిందరాబాద్. అక్షరాలకు పూలకు పెద్ద తేడాలేదు అక్షరాలెన్నో... పూలన్ని వాక్యాలెన్నో... మ...
Read More

నాకు నచ్చిన కథ - ముచ్చట

1:21 PM 0
నాకు నచ్చిన కథ - ముచ్చట    కొత్తపల్లి ఉదయబాబు  ‘ ’ పైన   మడత  మంచం వేసి  పక్క , దిండు ఏర్పాటు చేశాను. నేను వంటిల్లు సర్ది వచ్చేస్తాను. మీరు ...
Read More

Pages