అచ్చంగా తెలుగు: శ్రీదేవి మురళీధర్
Showing posts with label శ్రీదేవి మురళీధర్. Show all posts
Showing posts with label శ్రీదేవి మురళీధర్. Show all posts

శఠగోపం షష్ఠిపూర్తి

5:25 PM 0
శఠగోపం షష్ఠిపూర్తి శ్రీదేవి మురళీధర్ శఠగోపం ముక్కోపి. మహా డాబు మనిషి. అందరూ తననే గౌరవించాలంటాడు. ఇంటిల్లిపాదికీ అతడంటే హడల్. తన మాటే చెల్లాల...
Read More

Pages