అచ్చంగా తెలుగు: సుజాత తిమ్మన
Showing posts with label సుజాత తిమ్మన. Show all posts
Showing posts with label సుజాత తిమ్మన. Show all posts

అమ్మా! ఆహా!

6:28 AM 0
అమ్మా! ఆహా!        సుజాత తిమ్మన             “టీ తీసుకోండి అత్తయ్యగారు” అంటూ వేడివేడి పొగలు కక్కుతున్న టీ కప్పుతో ఇచ్చింది కోడలు అవంతిక మరో ...
Read More

తప్పెవరిది..?

11:28 PM 0
  తప్పెవరిది.. ?    సుజాత తిమ్మన.   అతి కష్టం మీద ఫ్లైట్ పట్టుకుని స్పెయిన్ నుంచి వచ్చాడు జీవన్. ఎయిర్ పోర్ట్  లో స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ చేశారు....
Read More

చిన్ని ప్రపంచం

10:31 PM 0
చిన్ని ప్రపంచం... సుజాత తిమ్మన. చీకటి చెరలో చిక్కిన సూరీడు ఊపిరి అందక ఉక్కిరి బిక్కిరి అయి  ముడుచుకు పోయిన తన కిరణాలను వి...
Read More

పచ్చని చీర

7:05 AM 0
పచ్చని చీర... సుజాత తిమ్మన ఆకాశం అద్దానికి .. తన ప్రతిబింబాన్ని  అద్దిందేమో..ధరణి.. పైర గాలులు పిల్లగాలులై.. ప...
Read More

రెప్పలు

7:25 AM 0
"రెప్పలు " తిమ్మన సుజాత  ఆకృతి దాల్చే అంకురాన్ని తన  గర్భంలో దాచుకునే అమ్మతనమే  కదూ! కంటి రెప్పలది .. ...
Read More

ఓ ఆధునిక నాగరికుడా

6:12 AM 0
ఓ ఆధునిక నాగరికుడా! సుజాత  తిమ్మన… ఓ ఆధునిక నాగరికుడా  అడ్డుగోడలు అనుకుంటూ  ఆచారాలను , మన భారతీయ  ప్రాచీన సంస్కృతీ సాంప్రద...
Read More

ఊయల

5:37 PM 0
ఊయల తిమ్మన సుజాత  "కస్తూరి రంగ రంగ.." అంటూ అమ్మపాడేటి లాలిలో.. బిడ్డపై చూపించు మమతల వెన్నలే... ఊయలై ఊగుతుంది.. ...
Read More

అంతర్లీనం

8:56 AM 0
అంతర్లీనం.... తిమ్మన సుజాత  కలత నిదురలో మూసిన రెప్పల మాటున .. అంతరంగాన్ని మధించి..ఆత్మతో సంయోగం చెందుతూ .. ఆలోచనా తరంగా...
Read More

Pages