అచ్చంగా తెలుగు: శివం
Showing posts with label శివం. Show all posts
Showing posts with label శివం. Show all posts

శివం - 53

6:08 PM 0
శివం - 53 రాజ కార్తీక్  (కల్పన భారతి దూరం నుండి తన భర్త, బిడ్డల మృతదేహాలను చూసి మోకాలి మీద పడి  ఏడుపు మొదలుపెట్టింది .) అంద...
Read More

శివం - 52

5:30 AM 0
శివం - 52 రాజ కార్తీక్    (కల్పన భారతి తన అడుగు లో అడుగు వేసుకుంటూ తన ఇంటికి పయనం అయ్యింది. ఆమె మనసులో  అంతర్మధనం జరుగుతోంది. ...
Read More

శివం -43

6:09 AM 0
శివమ్మ కధ -16 శివం -43 రాజ కార్తీక్ (శివమ్మ ఒడిలో ఉన్నాడు మహాదేవుడు. అందరూ మహాదేవుడ్ని విక్షిస్తున్నారు. మహాదేవుడు మాత్రం ...
Read More

శివం -42

6:53 PM 0
శివం -42 శివమ్మ కధ -15 రాజ కార్తీక్ (నేను మా అమ్మ దగ్గర పసి బాలుని వలె సేద తీరుతున్నా ...) ఇప్పుడే మా అమ్మ నాకు స్నాన...
Read More

శివమ్మ కధ -12

1:27 PM 0
  శివం -36 శివమ్మ కధ -12 రాజ కార్తీక్  (మహాదేవుడు శివమ్మ పెట్టిన ముద్దలను తింటూ అందర్నీ అలరిస్తాడు ..బాలుడి వలె అల్లరి చేస్తాడు ...
Read More

శివమ్మ కధ -5

11:18 PM 0
శివం- 29  ( శివుడే చెబుతున్న కధలు) శివమ్మ కధ – 5 రాజ కార్తీక్   9290523901 (శివమ్మ భక్తి కి మెచ్చిన శివుడు ..తను వర్షం ల...
Read More

శివమ్మ కథ -4

12:30 AM 0
శివం- 28  ( శివుడే చెబుతున్న కధలు) శివమ్మ కధ – 4 రాజ కార్తీక్   9290523901 (శివమ్మ భక్తి కి మెచ్చిన శివుడు ..తను వర్షం ...
Read More

శివమ్మ కధ – 3

8:34 AM 0
శివం- 28  ( శివుడే చెబుతున్న కధలు) శివమ్మ కధ – 3  రాజ కార్తీక్   9290523901 (నిస్వార్ధ బుద్ధితో అందరినీ అక్కున చేర్చుకుని, ...
Read More

శివమ్మ కధ – 2

8:37 PM 0
శివం- 27  ( శివుడే చెబుతున్న కధలు) శివమ్మ కధ – 2 రాజ కార్తీక్   9290523901 ఇదివరకు లాగా శివమ్మ గుడికి రాలేదు.   ఆమెకు అంతా న...
Read More

Pages