అచ్చంగా తెలుగు: శారదాప్రసాద్
Showing posts with label శారదాప్రసాద్. Show all posts
Showing posts with label శారదాప్రసాద్. Show all posts

'నాకు నచ్చిన నా కధ(ఇది నా కధే) - స్వచ్ఛంద పదవీ విరమణ- స్వచ్ఛంద సమస్యలు

12:02 PM 0
నాకు నచ్చిన నా కధ(ఇది నా కధే) - స్వచ్ఛంద పదవీ విరమణ- స్వచ్ఛంద సమస్యలు శారదాప్రసాద్  నేను 2001 లో స్వచ్ఛంద పదవీ విరమణచేశాను.  అప్ప...
Read More

Pages