అచ్చంగా తెలుగు: భావరాజు పద్మిని
Showing posts with label భావరాజు పద్మిని. Show all posts
Showing posts with label భావరాజు పద్మిని. Show all posts

శ్రీ విష్ణు భుజంగ ప్రయాత స్తోత్రం

6:43 PM 0
విష్ణు భుజంగ ప్రయాత స్తోత్రం ఆది శంకరాచార్యులు తెలుగు వివరణ: భావరాజు పద్మిని  భుజంగ ప్రయాత ఛందస్సులో ఆది శంకరాచార్యుల వారు రాసిన అనేక స్తోత్...
Read More

మానసవీణ

11:53 AM 0
'మానస' వీణ భావరాజు పద్మిని వాళ్లకు తెలిసినవి రెండే కులాలు... డబ్బున్న వాళ్ళు,పేదవాళ్ళు. వాళ్లకు ఎప్పుడూ తోడుండే నేస్...
Read More

తీరం దాటిన బతుకులు

11:22 AM 0
తీరం దాటిన బతుకులు మా బాపట్ల కధలు -28 భావరాజు పద్మిని బాపట్ల దగ్గరలో ఉన్న సూర్యలంక సముద్రం ఒడ్డున కూర్చుని, అలల వెనుక లీలగా కనిప...
Read More

జై పరమేశ్వరా !

10:12 AM 0
మా బాపట్ల కధలు -26 జై పరమేశ్వరా ! భావరాజు పద్మిని “అమ్మోయ్ జై పరమేశ్వరా వచ్చారు...” అమ్మవద్దకు వెళ్లి అంది చిట్టి. “చాల్లేవే...
Read More

మార్గదీపికలు

3:46 PM 0
మార్గదీపికలు మా బాపట్ల కథలు -25 భావరాజు పద్మిని “ప్రసాదమా? అయితే నాకొద్దు.” అంది కొత్తగా వచ్చిన పనమ్మాయి. కోడలి సీమంతానికి తమ...
Read More

చరమ గీతం

7:11 AM 2
  చరమ గీతం మా బాపట్ల కధలు -24 భావరాజు పద్మిని హరిద్వార్ లో గంగ ఒడ్డున ఉన్న ఒక ఆశ్రమం... మరకతపచ్చ రంగులో గలగలా పారుతున్న గ...
Read More

Pages