అచ్చంగా తెలుగు: భావరాజు పద్మిని
Showing posts with label భావరాజు పద్మిని. Show all posts
Showing posts with label భావరాజు పద్మిని. Show all posts

ఆమెకూ అవసరాలుంటాయి!

12:18 PM 0
  ఆమెకూ అవసరాలుంటాయి! భావరాజు పద్మినీ ప్రియదర్శిని   ' ఏమేవ్! ఆ దోశె అపసవ్య దిశలో తిప్పుతూ వెయ్యోద్దని ఎన్నిసార్లు చెప్పాను ?'...
Read More

వసుంధర

9:15 PM 0
వసుంధర (మా నర్సాపురం కథలు) భావరాజు పద్మినీ ప్రియదర్శిని ఆరోజు మా నర్సాపురంలో, బిజిబిఎస్ ఉమెన్స్ కాలేజీలో వసుంధరగారి 'నిరుపయోగమైన వస్తువు...
Read More

రీల్సు రంగమ్మ

11:48 PM 0
రీల్సు రంగమ్మ భావరాజు పద్మిని కుయిటా లో ఉండే రంగమ్మ మొగుడు కనకయ్య మాంచి ఐఫోను కొనిచ్చీసరికి, అయ్యల్లారా, అమ్మల్లారా, మా నర్సాపురంలో పదిళ్లలో...
Read More

వైజయంతీ టాకీస్

6:50 AM 0
వైజయంతీ టాకీస్ భావరాజు పద్మిని మనలో చాలామందింకా పుట్టనప్పటి సంగతిది... 1951వ సంవత్సరం... ఆ రోజు శారదా థియేటర్ ప్రారంభం... కమిటి అధ్యక్షులైన ...
Read More

Pages