అచ్చంగా తెలుగు: భావరాజు పద్మిని
Showing posts with label భావరాజు పద్మిని. Show all posts
Showing posts with label భావరాజు పద్మిని. Show all posts

మతాలం కాదు మనుషులం

8:07 AM 0
మా బాపట్ల కధలు -21 మతాలం కాదు మనుషులం భావరాజు పద్మిని. అది బాపట్లలోని చారిత్రాత్మకమైన మున్సిపల్ హై స్కూల్... తరతరాల చరిత్రకు...
Read More

అద్భుత చిత్రకారిణి - ఆర్టిస్ట్ ఉషారేఖ పుట్టాచారి

8:52 AM 0
అద్భుత చిత్రకారిణి - ఆర్టిస్ట్ ఉషారేఖ పుట్టాచారి  భావరాజు పద్మిని    వారసత్వంగా అందిన చిత్రకళనే ఊపిరిగా మలచుకుని, దేశ, విదేశాలల...
Read More

సామ్రాజ్ఞి – 15

9:54 PM 0
సామ్రాజ్ఞి – 15 భావరాజు పద్మిని (జరిగిన కధ : ప్రస్తుత కేరళ ప్రాంతంలోని సువిశాల సీమంతినీ నగరాన్ని పరిపాలిస్తూ ఉంటుంది స్త్రీ సామ్...
Read More

Pages