అచ్చంగా తెలుగు: పి.యస్.యమ్. లక్ష్మి
Showing posts with label పి.యస్.యమ్. లక్ష్మి. Show all posts
Showing posts with label పి.యస్.యమ్. లక్ష్మి. Show all posts

సమయం విలువ

8:03 PM 0
  సమయం విలువ   పి.యస్.యమ్. లక్ష్మి   అనగా అనగా ఒక చిట్టడవి.   అందులో అనేక రకాల పక్షులు, జంతువులు వుండేవి.      వాటిలో ఒక అందమైన బుజ్జి...
Read More

వడ్రంగి పిట్ట తెలివి

7:35 AM 0
వడ్రంగి పిట్ట తెలివి… పిట్ట కొంచెం తెలివి ఘనం పి.ఎస్.ఎం.లక్ష్మి  పిల్లలూ, వడ్రంగి పిట్టను చూశారా మీరెప్పుడైనా?  ఇది ఎక్కువ గ్రామీణ ప్రాంతాల్...
Read More

లోకల్ రాక్షసి

11:51 AM 0
  లోకల్ రాక్షసి  పి.ఎస్.ఎం.లక్ష్మి (MyBigBreak సంస్థ వారు నిర్వహించిన సంక్రాంతి కథల పోటీలో తృతీయ బహుమతి పొందిన కథ )                        ...
Read More

ఎలుకలా!? మజాకానా!??

8:13 PM 0
ఎలుకలా!?  మజాకానా!?? పి.యస్.యమ్. లక్ష్మి సెల్ నెం.  9866001629 పిల్లలూ,  ఒక సరదా కధ చెప్పనా?  ఒక ఊళ్ళో ఒక మిఠాయి కొట్టు వుంది.  అక్కడ రోజూ చ...
Read More

బసవ పురాణం - 10

5:12 PM 0
పురాణ కధలు - బసవ పురాణం - 10  పి.యస్.యమ్. లక్ష్మి రుద్ర పశుపతి కధ రుద్ర పశుపతి అతి గొప్ప శివ భక్తుడు.  ఈయన స్వామి క్షేమం కోసం పరితపించాడు.  ...
Read More

Pages