అచ్చంగా తెలుగు: జైదాస్
Showing posts with label జైదాస్. Show all posts
Showing posts with label జైదాస్. Show all posts

ఇడియట్స్

1:18 PM 0
ఇడియట్స్ జైదాస్                 "యాభై ఏళ్ళు పైబడ్డాయి. ప్రిన్సిపల్ గా పనిచేస్తూ రిటైర్మెంట్ కు దగ్గర్లో ఉన్నారు. &#...
Read More

మౌనరా(రో)గం

6:58 PM 0
మౌనరా(రో)గం  - జైదాస్. "ప్రపంచంలో అందరూ చెడ్డవాళ్లే.కానీ కొందరు మంచివాళ్లుగా ఉండిపోవడానికి కారణం వారికి చెడిపోవడం చేతకాకపోవ...
Read More

చింత

6:23 PM 0
  చింత (అచ్చంగా తెలుగు ఉగాది కధల పోటీలో ద్వితీయ బహుమతి పొందిన కధ ) జైదాస్                       యస్...చెట్లూ శాపాలు పెడతాయి.పగ...
Read More

పదవీ గండం

7:00 PM 0
పదవీ గండం జైదాస్    "అహ్హహహ.... వెర్రివాడా!నీ అంతు చూసేవాడు రేపల్లెలో పెరుగుతున్నాడురా..!!" తూలి ముందుకు పడబోయినవాడల...
Read More

Pages