అచ్చంగా తెలుగు: కె.బి.కృష్ణ
Showing posts with label కె.బి.కృష్ణ. Show all posts
Showing posts with label కె.బి.కృష్ణ. Show all posts

నీరాజనం కథ

7:19 PM 0
నీరాజనం కథ       మినికథా చక్రవర్తి, కథా నిథి, కథా బ్రహ్మ, కె.బి. కృష్ణ.   నాగార్జునసాగర్ మూడు కాలనీ లలో మేము హిల్ కాలనీ లో ఉంట...
Read More

అరి సర్వత్రా

5:24 PM 0
"అతి సర్వత్రా" “మినీకథా చక్రవర్తి ” “ కథానిధి " -- కె.బి.కృష్ణ,  సన్న జాజి, విరజాజీ, కనకాంబరాలూ, లిల్లీపూల తో ఆ గ...
Read More

పగలే చంద్రుడు

11:32 AM 0
పగలే చంద్రుడు--!   కె.బి.కృష్ణ, తెల్లవారుఝామునే నిద్ర లేచే మూర్తి అతని భార్య కొంచం అశ్రద్ధ చేసి బద్దకం గా లేచరావేళ. " ఇదేమి...
Read More

అపూర్వ పురస్కారం

11:00 AM 0
అపూర్వ పురస్కారం  - కె.బి.కృష్ణ ఆ సభావేదిక పై ప్రత్యేకం గా ముదురునీలం రంగు చీరలపై లేత నీలం రంగు కోట్లు ధరించిన అమ్మాయిలు, లేత నీలం...
Read More

ఎండమావి !

5:37 AM 0
  ఎండమావి !   కె.బి. కృష్ణ “హార్టీ వెల్ కమ్ సర్ ? అంటూ కొంతమంది ఇంజనీర్స్ మరియు తదితర  సిబ్బంది కారు లోంచి దిగుతున్న నన్ను చుట్ట...
Read More

Pages