అచ్చంగా తెలుగు: ఆండ్ర లలిత
Showing posts with label ఆండ్ర లలిత. Show all posts
Showing posts with label ఆండ్ర లలిత. Show all posts

కమల పరీక్ష

10:38 PM 0
కమల పరీక్ష ఆండ్ర లలిత  అనగనగా వంగతోటనే ఒక చిన్న పల్లెటూరు. అక్కడ బోళ్ళు వంగతోటలు ఉండేవిట.అందుకే ఆ పేరు వచ్చిందట.  ఆ ఊరిలో ఒక చిన...
Read More

పూజకు పూలు

9:26 PM 0
పూజకు పూలు ఆండ్ర లలిత  సుజన  జీవనా రామ సుగుణ భూషణా రామా ...అని పాడుకుంటూ, ఇంత కుంకుమ నుదుటి మీద పాముకుని, గోచీ పోసి  కట్టుకున్న ...
Read More

దాంపత్యంలో పరిపోషణము

7:49 AM 3
దాంపత్యంలో పరిపోషణము ఆండ్ర లలిత  గోపాలం ఇంట్లోకి వస్తూ గుమ్మం దగ్గర తనకోసం ఎదురుచూస్తున్న మాలతికి  పూలగుచ్ఛం ఇస్తూ చిరునవ్వుతో “...
Read More

గోవిందుడి సంతకం

5:05 PM 2
గోవిందుడి సంతకం ఆండ్ర లలిత  అనగనగా లక్ష్మీ పురం అనే ఒక కుగ్రామం. ఆ గ్రామంలో పూర్వీకులిచ్చిన  నాలుగు ఎకరాల మాగాణి శ్రద్ధ గా సాగు ...
Read More

ఎందుకు చదువుకోవాలి

12:35 AM 0
ఎందుకు చదువుకోవాలి ఆండ్ర లలిత  అనగనగా రత్నాపురం అనే ఊళ్లో నాగసాయి శ్రీసాయి అని ఇద్దరు అన్నదమ్ములు ఉండేవారు. ఆతకాయి చదువులతో కాలక...
Read More

జీవన ప్రయాణం

9:05 AM 5
జీవన ప్రయాణం ఆండ్ర లలిత “జాగ్రత్తగా వెళ్ళు నాన్నా, డబ్బు గురించి ఆలోచించకు. రమేష్! మనకి చదువుకునేందుకు ఉంది. హాయిగా చదువుకుని...
Read More

Pages