అచ్చంగా తెలుగు: october2019
Showing posts with label october2019. Show all posts
Showing posts with label october2019. Show all posts

అటక మీది మర్మం - 23

5:25 PM 0
అటక మీది మర్మం (పరిశోధనాత్మక నవల) సీరియల్ నవల-ఇరవై మూడవ భాగం (23) (కెరొలిన్ కీనె 'ది సీక్రెట్ ఇన్ ద ఓల్డ్ అటిక్ ' ఆంగ్ల నవలకు...
Read More

జోక్స్

4:37 PM 0
జోక్స్! -ప్రతాప వెంకట  సుబ్బారాయుడు "ఆ సుబ్బారావు కారణ జన్ముడురా?" "ఎలా చెప్పగలవు? "వాళ్లావిడ సాధింప...
Read More

శాస్త వైభవం - 6

4:06 PM 0
శాస్త వైభవం - 6 శ్రీరామభట్ల ఆదిత్య 5.సమ్మోహన శాస్త: ఆ ధర్మశాస్తుడు ఐదో‌రూపం శ్రీ సమ్మోహన శాస్త. సమ్మోహన శాస్త ‌స్వరూపం గురించ...
Read More

ఆత్మ దండన!

8:55 AM 0
ఆత్మ దండన ! కొత్తపల్లి ఉదయబాబు  ''నాన్నగారూ.నాకు వందరూపాయలు కావాలి." ఉయ్యాల బల్లమీద పేపర్ చదువుతున్న శంకరంగారిని అ...
Read More

Pages