అచ్చంగా తెలుగు: oct2023
Showing posts with label oct2023. Show all posts
Showing posts with label oct2023. Show all posts

‘తూర్పు తీరంలో తెలుగు రేఖలు’ - పుస్తక సమీక్ష

8:45 AM 0
‘ తూర్పు తీరంలో తెలుగు రేఖలు’ - పుస్తక సమీక్ష     ఆచార్య ఎస్వీ సత్యనారాయణ   ఆస్ట్రేలియాలో అరవై వసంతాలు పూర్తి చేసుకున్న తెలుగు ప్రజల స...
Read More

ఆంధ్రుల అభిమాన అత్తగారు శ్రీమతి సూర్యకాంతం

8:24 AM 0
ఆంధ్రుల అభిమాన అత్తగారు శ్రీమతి సూర్యకాంతం పోడూరి శ్రీనివాసరావు ఈ ప్రపంచం లో కొన్నిటికి ప్రత్యేకం గా పరిచయం అక్కరలేదు.   ఉదాహరణకు... మండు వే...
Read More

శ్రీథర మాధురి - 115

8:24 AM 0
  శ్రీథర మాధురి - 115  (పూజ్యశ్రీ వి.వి.శ్రీథర్ గురూజీ అమృత వాక్కులు) భైరవుడితో ఏదైనా సాధ్యమే!   అతని హేతుబద్ధమైన ఆలోచనలను నేను ఎల్లప్పుడూ మ...
Read More

అన్నీ మంచి శకునములే…

8:01 AM 0
అన్నీ మంచి శకునములే… రవిప్రసాద్  ('అచ్చంగా తెలుగు" 2023 వినాయకచవితి హాస్య కథల  పోటీల్లో రెండవ బహుమతి గెల్చుకున్న కథ)   బాల్కనీలో కూ...
Read More

Pages