అచ్చంగా తెలుగు: dec2020
Showing posts with label dec2020. Show all posts
Showing posts with label dec2020. Show all posts

మానసవీణ-17

9:44 PM 0
  మానసవీణ -17 -సత్యవోలు కిరణ్ కుమార్ (జరిగిన కథ: ఎవరూ లేని మానస చిన్నప్పటి నుంచి ఒక అనాథాశ్రమంలో పెరుగుతూ ఉంటుంది. సేవాభావానికి మారుపేరులా ఉ...
Read More

మనిషి మనిషికీ ఒక కథ

9:26 PM 0
మనిషి మనిషికీ ఒక కథ (మా జొన్నవాడ కథలు) టేకుమళ్ళ వెంకటప్పయ్య  (9490400858) "ఏమైనా  గాని ఒరే… ఒక్కటి మటుకు ఒప్పుకోని తీరాల్రా…. మీ నాయిన ...
Read More

శివం - 70

8:46 PM 0
శివం - 70                                                                                       - రాజ కార్తీక్     (ధర్మయ్య ఆ గుడి లో జరిగిన...
Read More

Pages