అచ్చంగా తెలుగు: 022020
Showing posts with label 022020. Show all posts
Showing posts with label 022020. Show all posts

ఆశ

9:03 PM 0
ఆశ ప్రతాప వెంకట సుబ్బారాయుడు  ఆశ అనేది లేకపోతే మనిషి మనీషే కోరిక, స్వార్థం, కుట్ర, మోసం ఇత్యాది పదాలు మనిషి మనసును బహ...
Read More

బసివిరెడ్డి

8:50 PM 0
బసివిరెడ్డి డా॥ వి.బి. కాశ్యప M.D.  ఆ ఎర్రమట్టిదారిలో నడక ఈ సారి భారంగా తోచింది. దూరంగా కనపడుతున్నఇంటి ప్రహరి మీద నుంచి నన్ను...
Read More

అదిగో నవలోకం

8:46 PM 0
  అదిగో నవలోకం లక్ష్మీ మురళి  సీత ఒద్దిక, సంస్కారాలతో పెరిగిన సంప్రదాయ కుటుంబం నుంచి వచ్చిన అమ్మాయి. ప్రాణం పోయే పరిస్థితి వచ్...
Read More

లెక్కతప్పని తప్పు

8:46 PM 0
లెక్కతప్పని 'తప్పు'  భవానీ ఫణి  కల్యాణ మండపమంతా నిండిపోయి ఉంది, కొత్తవాళ్ల పక్కన కూర్చోవడం ఇష్టంలేక, ఏ మూలో నిలబడో, అట...
Read More

Pages