అచ్చంగా తెలుగు: వై.ఎస్.ఆర్.లక్ష్మి
Showing posts with label వై.ఎస్.ఆర్.లక్ష్మి. Show all posts
Showing posts with label వై.ఎస్.ఆర్.లక్ష్మి. Show all posts

వీళ్ళింతే

1:21 AM 0
వీళ్ళింతే   వై.యస్.ఆర్.లక్ష్మి.     నేను స్టాఫ్ రూమ్ లో కూర్చుని టెన్త్ క్లాసు వాళ్ళకు పెట్టిన సైన్సు పేపర్లు దిద్దుకుంటున్నాను.పక్క టేబుల్ ...
Read More

కరోనా పెళ్లి

12:56 AM 0
   కరోనా పెళ్లి వై.ఎస్.ఆర్.లక్ష్మి ఆఫీసు నుండి ఇంటికి వచ్చిస్కూటర్ పార్క్ చేసి ఇంట్లోకి వెళ్ళేటప్పటికి నా భార్య శిరీష మంచినీళ్...
Read More

మానవత్వం

8:09 PM 0
  మానవత్వం వై.ఎస్.ఆర్.లక్ష్మి             “తేజా!అమ్మ రాలేదామ్మా” అంటూ పలకరించింది నిర్మలమ్మ.             “ఇంకా హాస్...
Read More

అనుబంధం

7:22 PM 0
అనుబంధం వై.ఎస్.ఆర్.లక్ష్మి                    అదొక పల్లెటూరు.అక్కడొక కార్పొరేట్ పాఠశాలలకు దీటుగా నడపబడుతున్న ప్రభుత్వ ఆదర్శ పాఠ...
Read More

బాల్యం - నేను

6:59 AM 0
బాల్యం---నేను వై.ఎస్.ఆర్.లక్ష్మి            ఆనందాల అంబరాల తేలుతున్న          వయసు  నీది          ఆలోచనాసాగరం లో ము...
Read More

ఆద్య

12:27 PM 0
ఆద్య వై.ఎస్.ఆర్.లక్ష్మి ఉదయమే చాలాసేపుట్నించీ ఫోన్ మోగుతుండటం తో అరుణ "ఈ మనిషి అక్కడే ఉన్నాఫోన్ తియ్యరు.పేపర్ లో అంత చేటు ...
Read More

Pages