అచ్చంగా తెలుగు: భమిడిపాటి స్వరాజ్య నాగరాజా రావు
Showing posts with label భమిడిపాటి స్వరాజ్య నాగరాజా రావు. Show all posts
Showing posts with label భమిడిపాటి స్వరాజ్య నాగరాజా రావు. Show all posts

విగత జీవుడు

11:34 PM 0
విగతజీవుడు భమిడిపాటి స్వరాజ్య నాగరాజా రావు. ప్రేమించిన అమ్మాయిని చేసుకున్నందుకు పంతంతో పెద్దలు పొమ్మంటే  ధైర్యంతో బయటకు వెళ్...
Read More

కవిత్వం

5:30 PM 0
కవిత్వం భమిడిపాటి స్వరాజ్య నాగరాజారావు. కవిత్వం తనంతటతను పుట్టదు, కార్యమేదీ తనకుతానుగా రూపుదాల్చదు. కర్త,క్రియల కలయిక జరగాలి, హృదయ...
Read More

మిగిలి పోయే మౌనం

6:36 AM 0
మిగిలి పోయే మౌనం భమిడిపాటి స్వరాజ్య నాగరాజా రావు. భ్రమలో ఉన్న ఆనందం నిజంలో కనిపించదేమి? నిజంగా నువ్వు దూరమైనా నాకలా అనిపించద...
Read More

ఎదుర్కొన్నప్పుడే

12:14 PM 0
ఎదుర్కొన్నప్పుడే........ భమిడిపాటి స్వరాజ్య నాగరాజా రావు. ఏ సమస్యనైనా ఎదురేగి ఎదుర్కొన్నప్పుడే, ఆ సమయంలో నీలోసాహసం ఉట్టిపడి, ...
Read More

వృద్ధుల వేదన

11:44 PM 0
వృద్ధుల వేదన భమిడిపాటి స్వరాజ్య నాగరాజా రావు. ఇది వయోభారంతో వేదింపబడుతున్నమావృద్ధుల వేదన,  రక్తసంబంధీకులతో విసుగుచెందిన మా ఆత్...
Read More

మన భక్తి రహస్యం

10:34 PM 0
మన భక్తి రహస్యం భమిడిపాటి స్వరాజ్య నాగరాజా రావు. ఆరాటాలు మనని ఆక్రమించుకున్నప్పుడు  అవసర భక్తి మనని కెరటంలా ముంచివేస్తుంద...
Read More

కవిత

11:16 PM 0
కవిత  భమిడిపాటి స్వరాజ్య నాగరాజా రావు. అక్షరమై మెరిసి, అక్షయమై కురిసి, వాక్యమై విరిసి,మనుగడై మురిసి హటాత్తుగా ఆవిర్భవిస్తుంది ...
Read More

నేను-అరిషడ్వర్గాలు

6:28 AM 0
నేను-అరిషడ్వర్గాలు భమిడిపాటి స్వరాజ్య నాగరాజా రావు. నిగ్రహంగా ఉందామని ప్రయత్నిస్తుంటే అరిషడ్వర్గాల్లో ఏదోఒకటివచ్చి   నాపై ఉచ్చ...
Read More

మాయ!

10:11 PM 0
మాయ !  భమిడిపాటి స్వరాజ్య నాగరాజారావు  ప్రధమంగా నిన్ను ఊహిస్తూ అద్వితీయంగా నిన్నే ప్రేమిస్తూ త్రికాలాల్లో నీగురించే తలపోస్తూ...
Read More

జీవించలేక

5:18 PM 0
జీవించలేక.....       భమిడిపాటి స్వరాజ్య నాగరాజా రావు. నటించి నటించి నటనపై విరక్తి జనించి, తళుకులీనే తారలొక్కొక్కరే తటాలున రాలి...
Read More

పోల్చటమెందుకు?

12:54 AM 0
పోల్చటమెందుకు? భమిడిపాటి స్వరాజ్య నాగరాజా రావు. కుడికంటితో ఎడమకంటిని పోల్చటమెందుకు? రెండూకలిసే కదా నీకు చూపునిస్తున్నాయి.  ప...
Read More

ఇద్దరూ సమానమే!

12:02 AM 0
ఇద్దరూ సమానమే! భమిడిపాటి స్వరాజ్య నాగరాజా రావు నవమాసాలు మోసిన అమ్మ దేవతైనప్పుడు  బీజంవేసిన నాన్న దేవుడుకాదా? పాలిచ్చిపెం...
Read More

పుణ్యఫలం

12:39 PM 0
పుణ్యఫలం భమిడిపాటి స్వరాజ్య నాగరాజా రావు. అమ్మ పొందే వ్యధలు, అమ్మ పంచే సుధలు అనంతం,  అందుకే అమ్మ పై నా కవితలూ అనంతం.  వేదననన...
Read More

తెలియక

11:01 PM 0
తెలియక భమిడిపాటి స్వరాజ్య నాగరాజా రావు. నీ చేయి పట్టుకొని మరీ తొలి అడుగులు వేయించింది. ఆ అడుగులే తననుండి నిన్ను దూరంగా తీసుకువెళ...
Read More

Pages