అచ్చంగా తెలుగు: ధారావాహికలు
Showing posts with label ధారావాహికలు. Show all posts
Showing posts with label ధారావాహికలు. Show all posts

అనసూయ ఆరాటం - 14

7:01 PM 0
అనసూయ ఆరాటం - 14  చెన్నూరి సుదర్శన్   ఇద్దరు చాయె తాక్కుంట ములుగు సంగతులు మాట్లకోబట్టిండ్లు. రవీందర్ వాడకట్టోల్లందరిని యాదికి చేసుకుంట వాల్ల...
Read More

శివం - 89

5:15 PM 0
శివం - 89  రాజ కార్తీక్  (హరసిద్దు శిల్పం చెక్కటం మొదలుపెట్టాడు.. తన ఎదురుగా సాక్షాత్తు నేనే కూర్చుని ఉన్నాను).. నన్ను ఆ విగ్రహంలో అచ్చు దిం...
Read More

మానసవీణ 36

5:17 AM 0
                                                  మానసవీణ 36 టేకుమళ్ళ.విజయ లలిత బొటానికల్ టూర్ కి బయలుదేరిన ఎం.ఆర్. కాలేజ్ స్టూడెంట్స్ అ...
Read More

అనసూయ ఆరాటం - 13

9:29 AM 0
అనసూయ ఆరాటం - 13 చెన్నూరి సుదర్శన్  “తమ్ముడూ.. నువ్వేం చెప్తే అది చేస్త” అన్నది అనసూయ.           “మా ఇంటి పక్క ఖాళీ జాగల గుడిసేపిత్త. అందుల ...
Read More

శివం - 88

9:19 AM 0
  శివం - 88 రాజ కార్తీక్    ( హర సిద్ద ను శిల్ప శాల కి సైనికులు తీసుకు రాగా , తన చివరి కోరిక గా , తన నాయనమ్మ చివరి   కోరిక నా విగ్రహం   చెక్...
Read More

Pages