అచ్చంగా తెలుగు: అంబడిపూడి శ్యామసుందర రావు
Showing posts with label అంబడిపూడి శ్యామసుందర రావు. Show all posts
Showing posts with label అంబడిపూడి శ్యామసుందర రావు. Show all posts

స్వర్గాధిపతి ఇంద్రుడు

10:13 PM 0
స్వర్గాధిపతి ఇంద్రుడు అంబడిపూడి శ్యామసుందర రావు ఇంద్రుడు లేదా దేవేంద్రుడు హిందూ పురాణాల ప్రకారం దేవతలందరికీ, స్వర్గలోకానికీ అధిపతి. ఋగ్వేదం ...
Read More

జయద్రదుడు (సైంధవుడు)

6:09 AM 0
జయద్రదుడు (సైంధవుడు) అంబడిపూడి శ్యామసుందర రావు మహాభారతములో నూరుగురు కౌరవుల ఏకైక సోదరి దుస్సల భర్త. ఈ జయద్రదుడు ఇతను సింధు రాజ్యానికి రాజు కా...
Read More

నరకాసురుని కుమారుడైన భగదత్తుడు

1:59 PM 0
  నరకాసురుని కుమారుడైన భగదత్తుడు అంబడిపూడి శ్యామసుందర రావు  భగదత్తుడు మహాభారతము లో తక్కువగా పేర్కొనబడ్డ పాత్ర. ఇతను  తూర్పు   ప్రాంతానికి చె...
Read More

తెలుగు భాష పుట్టు పూర్వోత్తరాలు

10:04 AM 0
తెలుగు భాష పుట్టు పూర్వోత్తరాలు అంబడిపూడి శ్యామసుందర రావు   భారతదేశములో ఎక్కువమంది మాట్లాడేభాష నాలుగవ  స్థానములో ఉన్నది తెలుగు  శ్రీకృష్ణదేవ...
Read More

మన దేశపు కరెన్సీ ( రూపాయి నోట్ల) చరిత్ర

12:21 AM 0
మన దేశపు కరెన్సీ ( రూపాయి నోట్ల) చరిత్ర అంబడిపూడి శ్యామసుందర రావు మొదటిసారిగా పేపర్ కరెన్సీ ని 18 వ శతాబ్దములో బ్యాంక్ ఆఫ్ హిందూస్తాన్ ,బ్యా...
Read More

చరిత్రలోని అత్యంత ధనవంతులు

6:35 PM 0
చరిత్రలోని అత్యంత ధనవంతులు అంబడిపూడి శ్యామసుందర రావు   మనదేశములో టాటా బిర్లాలు అంటే పూర్వము ధనవంతులుగా చెప్పుకొనేవారు. ప్రస్తుతము అంబానీలు ధ...
Read More

Pages