అచ్చంగా తెలుగు

చతుష్షష్టిరూపాయ నమశ్శివాయ

6:40 PM 0
చతుష్షష్టిరూపాయ నమశ్శివాయ శ్రీరామభట్ల ఆదిత్య  త్రిమూర్తులలో ఒకడైన పరమేశ్వరుడు లయకారుడు. మహావిష్ణువు యొక్క అవతారాల గురించి విన్నాము. కానీ పరమ...
Read More

ఆధ్యాత్మిక మార్గం

6:37 PM 0
  ఆధ్యాత్మిక మార్గం సి.హెచ్.ప్రతాప్   భగవంతునికి ఆడంబరమైన పూజా పునస్కారాలు, హోరెత్తించే స్త్రోత్ర పఠనాలు అవసరం లేదు. భక్తి భావన లేకుండా చేసే...
Read More

Pages