అచ్చంగా తెలుగు

శ్రీధరమాధురి - 104

8:29 PM 0
శ్రీధరమాధురి - 104 (పూజ్యశ్రీ వి.వి.శ్రీధర్ గురూజీ అమృత వాక్కులు) మీ తల్లి లేక తండ్రి మీకు ఏదైనా ఆస్తిని లేక డబ్బును ఇస్తే దాన్ని నిరాకరించక...
Read More

దానకర్ణుడు

8:11 PM 0
దానకర్ణుడు కర్లపాలెం హనుమంతరావు స్థానిక బాబు! పేరు ఎంత చిత్రమో మనిషి అంతకన్నా విచిత్రం. ముఫ్ఫై ఏళ్ళకిందట తగిలిందీ క్యారెక్టరు నాకు.. నెల్లూర...
Read More

Pages