అచ్చంగా తెలుగు

మహా భారత పర్వాల సంగ్రహ వివరణ (13 నుండి 18 పర్వాలు )

11:04 PM 0
మహా భారత పర్వాల సంగ్రహ వివరణ (13 నుండి 18 పర్వాలు ) అంబడిపూడి శ్యామసుందర రావు  పదమూడవ పర్వాన్ని అనుశాసన పర్వము అంటారు ఈ పర్వము అంతా భీష్మ ధర...
Read More

కనకధారా స్తోత్రం వైశిష్ట్యం

10:50 PM 0
  కనకధారా స్తోత్రం వైశిష్ట్యం సి.హెచ్. ప్రతాప్ భగవంతుడిని సాకార రూపంలో అంతే తమ మనస్సుకు నచ్చిన విధంగా పలు రూపాలలో కొలిచే భక్తజనావళికి భక్తి,...
Read More

Pages