అచ్చంగా తెలుగు

అమ్మ ప్రేమ

8:06 PM 0
  అమ్మ ప్రేమ  భమిడిపాటి స్వరాజ్య నాగరాజా రావు. అమ్మ ప్రేమ లౌక్యంఎరుగనిది, వేరొకరికి శక్యం కానిది. ఆదిదేవుడైనా వర్ణించలేనిది, తుది ...
Read More

అత్తగారి కళ్ళద్దాలు

7:07 PM 0
  అత్తగారి కళ్ళద్దాలు - శ్యాంప్రసాద్ రెడ్డి కోర్శిపాటి “కళ్ళు మసకలుగా ఉండాయ్. నేను కళ్ళు చూపించుకోవాల నాయనా. డాక్టర్ దగ్గర చూపించుకుని కళ్ళద...
Read More

Pages