అచ్చంగా తెలుగు

తప్పెవరిది..?

11:28 PM 0
  తప్పెవరిది.. ?    సుజాత తిమ్మన.   అతి కష్టం మీద ఫ్లైట్ పట్టుకుని స్పెయిన్ నుంచి వచ్చాడు జీవన్. ఎయిర్ పోర్ట్  లో స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ చేశారు....
Read More

నీటి బిందువులు

11:22 PM 0
నీటిబిందువులు  వి.ఎన్.మంజుల ఒక్కో నీటి చుక్కనీ దారపుపోగుతో  ధారగ చేసి,  మాలగ మార్చి,  ధరణి అందెల మువ్వలుగ  పేర్చిన నీటిబిందువులు, నేలను ముద్...
Read More

Pages