అచ్చంగా తెలుగు: aug2020
Showing posts with label aug2020. Show all posts
Showing posts with label aug2020. Show all posts

ఆ కుక్క...

8:01 PM 0
ఆ కుక్క.....    భమిడిపాటి స్వరాజ్య నాగరాజా రావు. తినడానికేమీ దొరకక, ఒక ఎముకనైనా కొరకక, ఐ‌నా ఎవరిపైనా అరవక, అకారణంగా ఎవరినీ కరవక, ఒక మూలని తో...
Read More

దైవం మనుష్య రూపేణ

7:56 PM 0
దైవం మనుష్య రూపేణా కురుగంటి శ్రీరామచంద్రమూర్తి పూర్వం జగన్నాధపురం అనే గ్రామములో నరసింహశాస్త్రి యనే బ్రాహ్మణుడుండేవాడు. ఆయన చాలా మంచి అనుష్టా...
Read More

ఈ తరం పిల్లలు

7:40 PM 0
ఈ తరం పిల్లలు పెయ్యేటి శ్రీదేవి            సరళ సాయంత్రం టి.వి.లో తనకిష్టమైన సావిత్రి సినిమా ఇంటరెస్ట్ గా చూస్తోంది.  ఇంతలో ఫోన్ మోగింది.  సీ...
Read More

శ్రీ విష్ణు భుజంగ ప్రయాత స్తోత్రం

6:43 PM 0
విష్ణు భుజంగ ప్రయాత స్తోత్రం ఆది శంకరాచార్యులు తెలుగు వివరణ: భావరాజు పద్మిని  భుజంగ ప్రయాత ఛందస్సులో ఆది శంకరాచార్యుల వారు రాసిన అనేక స్తోత్...
Read More

చరిత్రలోని అత్యంత ధనవంతులు

6:35 PM 0
చరిత్రలోని అత్యంత ధనవంతులు అంబడిపూడి శ్యామసుందర రావు   మనదేశములో టాటా బిర్లాలు అంటే పూర్వము ధనవంతులుగా చెప్పుకొనేవారు. ప్రస్తుతము అంబానీలు ధ...
Read More

గోపాల శతకము - సత్యవోలు సుబ్బారావు

6:08 PM 0
  గోపాల శతకము - సత్యవోలు సుబ్బారావు పరిచయం: దేవరకొండ సుబ్రహ్మణ్యం   కవి పరిచయం: గోపాల శతక కర్త సత్యవోలు సుబ్బారావు పీఠికాపుర నివాసి. తల్లి వ...
Read More

సరిహద్దుల్లో సూర్యుడు

6:01 PM 0
సరిహద్దుల్లో సూర్యుడు -డా॥ పోడూరి శ్రీనివాసరావు 9849422239. సూర్యోదయమెంత అందంగా ఉంటుందో  సూర్యోదయత్పూర్వమే దాన్ని దర్శించినవారికి,  ఆ ఉదయభాన...
Read More

శ్రీధరమాధురి -78

1:55 PM 0
 శ్రీధరమాధురి -78 (పూజ్యశ్రీ వి.వి.శ్రీధర్ గురూజీ అమృత వాక్కులు) మంత్రాలు సహజంగా రెండు ప్రధాన వర్గాలకు చెంది ఉంటాయి, ఈ రెండూ ఒకదానితో మరొకటి...
Read More

Pages