అచ్చంగా తెలుగు: హాస్య వల్లరి
Showing posts with label హాస్య వల్లరి. Show all posts
Showing posts with label హాస్య వల్లరి. Show all posts

సేల్ఫీ దృష్టి

10:15 PM 0
సేల్ఫీ దృష్టి..సేల్ఫీ దిష్టి  కృష్ణ కసవరాజు ఓసి నీ సేల్ఫీ పిచ్చి పిచ్చుకలు ఎత్తుకుపోను......ఆపవే లక్ష్మి అంటున్నడు మోహన్....ఎవడైనా...
Read More

సరదా ఫన్ (వం )టకం

12:42 PM 0
సరదా ఫన్ (వం )టకం  గొట్టాం రేకులు (చాలా కాస్టు గురూ) పిన్నలి గోపీనాథ్  కావలసినవి: జన శతాబ్ది సీట్లు ... రొండుకు మించి ( పర్సును...
Read More

పెళ్లి భోజనం..

2:59 PM 0
పెళ్లి భోజనం.. కృష్ణ కసవరాజు ఈ మహానగరం లో ఎవరైనా పెళ్లి కి పిలిస్తే ఆనందమే కాని...అక్కడ తిండి తినడం మాత్రం ఏడుపు వస్తుంది....ఏ...
Read More

దీపావళీ స్పెషల్ వంట

2:53 PM 0
దీపావళీ స్పెషల్... పిన్నలి గోపీనాథ్  గొట్టాం రేకులు (చాలా కాస్టు గురూ) కావలసినవి: జన శతాబ్ది సీట్లు ... రొండుకు మించి ( పర్సును...
Read More

కాషైన చెక్కు

5:09 PM 0
కాషైన చెక్కు ఆదూరి హైమావతి “అమ్మాయ్! భానూ ! ఈ రోజు సాయంకాలం కాస్త త్వరగారా! పెళ్ళివాళ్ళొస్తారుట ! నిన్నుచూసుకోను. ఈరోజు చాలా బా...
Read More

ఫటా ఫట్..ధనా ధన్

9:37 AM 0
  ఫటా ఫట్ ..ధనా ధన్ - ప్రతాప వెంకట సుబ్బారాయుడు అతి తెలివి అంటే? కోర్ట్ బయట భగవద్గీతలు అమ్ముకోవడం. ***** ఇష్టమైన రాక్షసులు? ...
Read More

జోక్స్

4:38 PM 0
"జోక్స్" -ప్రతాప వెంకట సుబ్బారాయుడు "నువ్వు ఆఫీసులో ఉండగా రోజూ మీ ఆవిడో..పిల్లాడో వచ్చి చూసిపోతుంటారేమిటి?" ...
Read More

శీలవతి

4:13 PM 0
శీలవతి       -చెన్నూరి సుదర్శన్. సర్వేశానికి  భార్య మీద అనుమానం జాస్తి. పైగా తనది పోలీసు ఉద్యోగం. ‘ఎవరికీ తల వంచకు.. ఎవరినీ నమ్మక...
Read More

జోక్స్

5:34 AM 0
జోక్స్  -ప్రతాప వెంకట సుబ్బారాయుడు : "ఆ రాజేశ్ గాడు చూడరా..అవసరానికి వంద అడిగితే ఇవ్వనన్నాడు..రాస్కేల్?" "పాప...
Read More

నవ్వులజల్లు

5:12 PM 0
నవ్వులజల్లు -ప్రతాప వెంకట సుబ్బారాయుడు రజనీష్: ఏరా..దురదలున్నాయని నిన్న డాక్టర్ దగ్గరకివెళ్లావు కదా! ఏం రాసిచ్చాడు? అమరేష్: మందు...
Read More

కా(శీ)ఫీనాధోపాఖ్యానం

8:53 PM 0
కా ( శీ ) ఫీనాధోపాఖ్యానం   - టేకుమళ్ళ వెంకటప్పయ్య తిరుపతి, పార్వతి దంపతులకు సంతానం లేకపోవడం తో, ఎక్కని కొండ గానీ, దర్శించని దేవుడు...
Read More

ఫ్రూ మి ల్వా....

11:39 PM 0
ఫ్రూ మి ల్వా.... గోపీనాథ్ పిన్నలి  సాధారణంగా కొందరికి ద్రాక్ష నచ్చదు. కొందరికి బనానా అంటే ఏవగింపు. బాదం పగలగొట్టుకుని తినాలంటే బద్ధ...
Read More

Pages