అచ్చంగా తెలుగు: శివకుమారి
Showing posts with label శివకుమారి. Show all posts
Showing posts with label శివకుమారి. Show all posts

పరమార్ధం

8:57 AM 0
పరమార్థం దాసరి శివకుమారి  మనీ ఆర్డర్ అన్న కేకతో చెట్టుకింద కూర్చుని తత్వశాస్త్ర పుస్తకం తిరిగేస్తున్న పరమేశ్వర్ తలెత్తి చూశాడు...
Read More

ఎంగిలి

10:20 PM 0
​ ఎంగిలి (హిందీ మూలం శ్రీ ఆరిగపూడి రమేష్ చౌదరి) తెలుగుసేత- దాసరి శివకుమారి “నిజంగా ఇది కష్టకాలమే గడ్డు పరిస్థితి అనుకుంటే గడ...
Read More

స్ధాయి

5:23 PM 0
​ స్థాయి శివకుమారి  పదిరోజుల కిందట బామ్మ ఎడమ కంటికి శుక్లం ఆపరేషన్ అయ్యింది నల్ల కళ్ళజోడు పెట్టుకుంటున్నది. స్నానం టిఫిను అన్నీ ...
Read More

Pages