అచ్చంగా తెలుగు: శింజారవం
Showing posts with label శింజారవం. Show all posts
Showing posts with label శింజారవం. Show all posts

ఒడిస్సీ లాస్య సుధ - రమణ కుమారి గారితో ముఖాముఖి

6:52 PM 0
ఒడిస్సీ లాస్య సుధ - రమణ కుమారి గారితో ముఖాముఖి  భావరాజు పద్మిని  ఆమె అచ్చతెలుగు అమ్మాయి. అయినా తాను పెరిగిన ఒరిస్సా లో అందుబాటులో...
Read More

గురుత్వంలో గురుస్థానం - శ్రీమతి వి.కృష్ణకుమారి

10:05 PM 0
గురుత్వంలో  గురుస్థానం -  శ్రీమతి వి.కృష్ణకుమారి -బ్నిం  నేను అన్నమాచార్య కళాకేంద్రంలో వీణ,గాత్రం వెలగబెడుతున్నపుడు ఆవిడ డాన్స్ టీచర...
Read More

నాట్య వేదవ్యాస్

7:43 PM 0
నాట్య వేదవ్యాస్ -బ్నిం నల్లగొండ జిల్లా ‘చందుపట్ల ‘లో శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి దేవాలయం చాలా ప్రసిద్ధమైనదే – అక్కడ పూజారిగారి కుటుంబంలో...
Read More

ఇంకో స్వర్ణం

10:36 PM 0
ఇంకో స్వర్ణం -బ్నిం  ఒక ‘రాక్షసి’ ఒక మంచి తల్లితండ్రులకి పుట్టింది! చిన్నప్పడి నుంచి పట్టుదలే – ఆ తల్లితండ్రులు ఆ పిల్లని సహించ...
Read More

కలం చిందులు

2:10 PM 0
కలం చిందులు - బ్నిం దసరా.. అంతకుముందు వినాయక చవితి ...ఈ హడావిడిలో తెలుగు వాళ్ళు ఎవ్వరూ డ్యాన్స్ పాటలకోసం రూపకాలకోసం హడావిడి పెట్టలే...
Read More

మద్దాలి కిన్నెరసాని

4:49 PM 0
మద్దాలి కిన్నెరసాని - బ్నిం  శింజారవం గురించి ఎవర్ని గురించి రాయాలి - భయమేస్తోంది - చుట్టూరా మయిల్స్ తో చుట్టుముట్టేస్తోన్న డ్యాన్స...
Read More

లలిత ప్రియ కమలం

5:34 PM 0
లలిత ప్రియ కమలం      -  కరణం కళ్యాణ్ కృష్ణ కుమార్, 22.06.2015 గోదావరీ తీరంలోని రాజమండ్రిలోని ఓ ఇల్లు...  ఇంట్లో ఉన్న నటరాజ...
Read More

Pages