అచ్చంగా తెలుగు: పి.యస్.యమ్. లక్ష్మి
Showing posts with label పి.యస్.యమ్. లక్ష్మి. Show all posts
Showing posts with label పి.యస్.యమ్. లక్ష్మి. Show all posts

పురాణ కధలు - 17

6:25 AM 0
                                పురాణ కధలు .. బసవ పురాణం                                                          సేకరణ    పి.యస్.యమ్. లక్ష్...
Read More

పురాణ కథలు -16

10:05 PM 0
పురాణ కధలు - బసవ పురాణం సేకరణ:    పి.యస్.యమ్. లక్ష్మి 16 ఇరువత్తుని కధ  పూర్వం గరయూరనే గ్రామంలో ఇరువత్తు అనే ఒక శివ భక్తుడుండేవాడు.  అతడు ఆ ...
Read More

మానస వీణ - 24

7:57 AM 0
  మానస వీణ - 24 పి.యస్.యమ్. లక్ష్మి తండ్రి కోమాలోకి వెళ్ళటంతో రఘురాం ఆయన్ని హాస్పటల్ లో జేర్పించి అన్ని రకాల సౌకర్యాలు కల్పించాడు.   ఎం...
Read More

సమయం విలువ

8:03 PM 0
  సమయం విలువ   పి.యస్.యమ్. లక్ష్మి   అనగా అనగా ఒక చిట్టడవి.   అందులో అనేక రకాల పక్షులు, జంతువులు వుండేవి.      వాటిలో ఒక అందమైన బుజ్జి...
Read More

వడ్రంగి పిట్ట తెలివి

7:35 AM 0
వడ్రంగి పిట్ట తెలివి… పిట్ట కొంచెం తెలివి ఘనం పి.ఎస్.ఎం.లక్ష్మి  పిల్లలూ, వడ్రంగి పిట్టను చూశారా మీరెప్పుడైనా?  ఇది ఎక్కువ గ్రామీణ ప్రాంతాల్...
Read More

Pages