అచ్చంగా తెలుగు: తెలుగు బాల
Showing posts with label తెలుగు బాల. Show all posts
Showing posts with label తెలుగు బాల. Show all posts

గొప్పవారి పేదరికం

5:23 PM 0
గొప్పవారి పేదరికం ఆండ్ర లలిత  రాహుల్ మాట కాస్త కటువు. ఆ రోజు రాహుల్ పుట్టినరోజు. మంచి ధగ ధగ మెరిసిపోయే దుస్తులు వేసుకున్నాడు. రో...
Read More

మంచి పుస్తకం

10:49 PM 0
మంచి పుస్తకం   పిల్లలూ! మీరెప్పుడైన మంచి పుస్తకాలు చదివారా! చాలా చదివే ఉంటారు కదా! అయితే అందులో ఏదో ఒక పుస్తకం చేతుల్లోకి ...
Read More

గొప్ప వారి పేదరికం

7:28 AM 0
గొప్పవారి పేదరికం ఆండ్ర లలిత  రాహుల్ మాట కాస్త కటువు. ఆ రోజు రాహుల్ పుట్టినరోజు. మంచి ధగ ధగ మెరిసిపోయే దుస్తులు వేసుకున్నాడు. ...
Read More

విశ్లేషణ

7:07 AM 0
సుబ్బుమామయ్య కబుర్లు! విశ్లేషణ పిల్లలూ మీరు ఏ విషయం అన్నా తీసుకోండి అందులో మంచి, చెడూ (ప్రోస్ అండ్ కాన్స్) ఉంటాయి. ఉదాహరణకు మన...
Read More

జ్ఞాపక శక్తి

10:39 PM 0
సుబ్బుమామయ్య కబుర్లు! జ్ఞాపక శక్తి  జ్ఞాపక శక్తి మనకు చాలా ముఖ్యమర్రా. పద్యాలు, ప్రశ్నలకు సమాధానాలు అప్పజెప్పడానికి, మరీ ముఖ్యంగ...
Read More

మనవళ్ళ ముచ్చట్లు

10:05 PM 1
మనవళ్ళ ముచ్చట్లు పి.ఎస్.ఎం.లక్ష్మి  1. పాపాయి నవ్వులు ఇవి మా చిన్న మనవడు చి. నివిన్ (రెండు నెలలు) నవ్వులు చూసినప్పుడు, పెద్ద ...
Read More

అభినందనలు(విషేస్)!

7:55 AM 0
సుబ్బుమామయ్య కబుర్లు! అభినందనలు(విషేస్)! పిల్లలూ , స్కూల్లో మీ ఫ్రెండ్స్ తమ పుట్టినరోజుకి చాక్లెట్లిస్తారు కదా. మీరు కూడా అలాగే ఇస...
Read More

వందనాలు

6:31 AM 0
బాల గేయం                                                                             తక్కె డశిల జానీ బాషా వందనలమ్మా  వంద...
Read More

సెల్ ఫోన్ తో...

7:32 AM 2
సెల్ ఫోన్ తో... సుబ్బుమామయ్య కబుర్లు! పిల్లలూ మీకు అమ్మదో , నాన్నదో సెల్ ఫోన్ దొరికితే ఏం చేస్తారు ? గేమ్స్ ఆడుకుంటారు కదూ..అలా ఆడ...
Read More

కమల పరీక్ష

10:38 PM 0
కమల పరీక్ష ఆండ్ర లలిత  అనగనగా వంగతోటనే ఒక చిన్న పల్లెటూరు. అక్కడ బోళ్ళు వంగతోటలు ఉండేవిట.అందుకే ఆ పేరు వచ్చిందట.  ఆ ఊరిలో ఒక చిన...
Read More

సాధనమున పనులు

11:52 AM 0
సాధనమున పనులు   సుబ్బుమామయ్య కబుర్లు! సాధనమున పనులు సమకూరు ధరలోన విశ్వదాభిరామ వినుర వేమ! అంటూ పిల్లల కోసమే చెప్పాడర్రా మన వేమన! ...
Read More

పూజకు పూలు

9:26 PM 0
పూజకు పూలు ఆండ్ర లలిత  సుజన  జీవనా రామ సుగుణ భూషణా రామా ...అని పాడుకుంటూ, ఇంత కుంకుమ నుదుటి మీద పాముకుని, గోచీ పోసి  కట్టుకున్న ...
Read More

Pages