బడా కార్మికులు - అచ్చంగా తెలుగు

బడా కార్మికులు

Share This

బడా కార్మికులు

 సుజాత తిమ్మన..


93 91 34 10 29 ..

నెల తప్పిన మరుక్షణంలోనే తపన..


మంచి స్కూల్ లో సీటుకై రిజర్వేషన్ ..

చేయించాలనే ఆరాటం కాబోయే తల్లితండ్రులది..

ఒకటికి ..రెండుకు ఎలా వెళ్ళాలో ..
కూడా తెలియని పసితనాన్ని ....


డైపర్లతో  గాలాడనీయకుండా  బందించి మరీ  ..

అమ్మా నాన్నకి బదులు..


ఎబిసిడి నేర్చుకో .అంటూ.

.ప్లే స్చూల్ లో కూర్చో పెట్టే...


బలవంతపు ''రాచరికం తల్లితండ్రులది..


గులాబి చెక్కిళ్ళు ఎర్రబడుతుంటే...


నిద్ర చాలని చిలికి చెక్కిళ్ళు వాలిపోతుంటే...

పెదవంచున చొల్లు చుక్కలుగా కారుతుంటే..
కుర్చీలో కూర్చొని ఊగుతూ.జోగుతూ...ఊ అంటూ ఉండే..పసివాళ్ళు ..


తాతాబామ్మ చేతుల్లో గారాలు పోవలసిన వాళ్ళు..
కరువైన ఆప్యాయతలు.....పెరిగిన అనాగరికంతో...


చదువుల పేరిట జరిగే స్కాముల్లో ఇరుక్కొని..

తమ ఉనికిని కోల్పోయి ..నిస్సహాయులై...
భావి భారతం ఏమో గాని..దిన దిన గండం లా..
బ్రతుకు భారమని తలపిస్తున్నారీ పసివాళ్ళు..


కూలి పనులు చేస్తూ.....డబ్బు సంపాదిస్తారు 'బాల' కార్మికులు.


బస్తా (బాగ్ )నిండా  పుస్తకాలని వెన్ను వంగేల మోస్తూ...

చదువు అనుకుంటున్న దాన్ని కొంటున్నా రీ 'బడా' కార్మికులు.!!

******      ******      ******

No comments:

Post a Comment

Pages