జర్నీ ఆఫ్ ఏ టీచర్ - 12 జర్నీ ఆఫ్ ఏ టీచర్ - 12

జర్నీ ఆఫ్ ఏ టీచర్ - 12 చెన్నూరి సుదర్శన్   (జరిగిన కధ: విశ్రాంత గణిత శాస్త్ర ఉపాధ్యాయుడైన సూర్య ప్రకాష్ వద్దకు వస్తాడు కాం...

Read more »

శ్రీథరమాధురి -57 శ్రీథరమాధురి -57

శ్రీథరమాధురి -57 (జ్ఞానం, ఆత్మజ్ఞానం గురించి పూజ్య గురూజీ అమృత వాక్కులు ) ఈ లోకంలో జ్ఞానులకు, జ్ఞానానికి కొదవేమీ లేదు, కానీ, న...

Read more »

నెత్తుటి పువ్వు - 3 నెత్తుటి పువ్వు - 3

నెత్తుటి పువ్వు - 3 మహీధర శేషారత్నం   (జరిగిన కధ :రికార్డింగ్ డాన్స్ ట్రూప్ లో బాగా తాగి, స్పృహ తప్పి పడిపోయిన అమ్మాయిని త...

Read more »

ఈ దారి మనసైనది -12 ఈ దారి మనసైనది -12

ఈ దారి మనసైనది -12 అంగులూరి అంజనీదేవి anjanidevi.novelist@gmail.com                                                         ...

Read more »

తామరాకు తామరాకు

తామరాకు లోవరాజు కథలు కంభంపాటి రవీంద్ర పూర్ణా టాకీసు పక్కనుండే మాచారమ్మ వేసే బెల్లం జిలెబీలు తినకపోతే ఇంతకాలం బతికిన బతుక్కి...

Read more »

అరుంధతి అరుంధతి

  అరుంధతి  మంత్రవాది వి.వి.సత్యనారాయణ             విశాఖపట్నం రైల్వేస్టేషన్ రెండవ ప్లాట్ఫరం లో  బెంగళూరు నుంచి వచ్చిన గరీబరథ్ కీచ...

Read more »
 
అచ్చంగా తెలుగు © 2018. All Rights Reserved.
Top