పౌరాణిక చిత్ర బ్రహ్మ - ఆర్టిస్ట్ లక్ష్మీ నారాయణ పౌరాణిక చిత్ర బ్రహ్మ - ఆర్టిస్ట్ లక్ష్మీ నారాయణ

పౌరాణిక చిత్ర బ్రహ్మ - ఆర్టిస్ట్ లక్ష్మీ నారాయణ  భావరాజు పద్మిని  పౌరాణిక పాత్రలన్నీ సజీవంగా మన కళ్ళముందు నిలిచాయా అన్నట్లు ఉంటాయి ఆ...

Read more »

సామాన్యులలో అసమాన్యులు సామాన్యులలో అసమాన్యులు

సామాన్యులలో అసమాన్యులు సి.ఉమాదేవి     మనిషిగా జన్మించడం,మనీషిగా జీవించడం వెనుక మానవ ప్రవర్తనా నియమావళి నిర్దేశించడం రామాయణ,భారత ...

Read more »

శివమ్మ కధ -5 శివమ్మ కధ -5

శివం- 29  ( శివుడే చెబుతున్న కధలు) శివమ్మ కధ – 5 రాజ కార్తీక్   9290523901 (శివమ్మ భక్తి కి మెచ్చిన శివుడు ..తను వర్షం ల...

Read more »

పుష్యమిత్ర - 18 పుష్యమిత్ర - 18

పుష్యమిత్ర - 18 - టేకుమళ్ళ వెంకటప్పయ్య జరిగిన కధ: "ఇండియన్ గ్లోబల్ ఐ" అనే అతిశక్తివంతమైన రాడార్ ను నిర్మాణ సమయంలో  హిమాల...

Read more »

సామ్రాజ్ఞి – 12 సామ్రాజ్ఞి – 12

సామ్రాజ్ఞి – 1 2 భావరాజు పద్మిని (జరిగిన కధ : ప్రస్తుత కేరళ ప్రాంతంలోని సువిశాల సీమంతినీ నగరాన్ని పరిపాలిస్తూ ఉంటుంది స్త్ర...

Read more »

అనుబంధం అనుబంధం

అనుబంధం మా బాపట్ల కధలు – 17 భావరాజు పద్మిని “వాట్ గ్రానీ? ఈ విల్లేజ్ లో నేను పాడడం ఏమిటి? అసలిక్కడ మ్యూజిక్ సెన్స్ ఉన్నవాళ్ళు ...

Read more »

సినీగేయ రచయత 'చంద్రబోస్' గారితో ముఖాముఖి సినీగేయ రచయత 'చంద్రబోస్' గారితో ముఖాముఖి

  సినీగేయ రచయత 'చంద్రబోస్' గారితో ముఖాముఖి  భావరాజు పద్మిని  పాటతో 22 ఏళ్ళ సుదీర్ఘ ప్రయాణం ఆయనది. స్పూర్తిదాయకమైన గీతాల్ల...

Read more »
 
అచ్చంగా తెలుగు © 2018. All Rights Reserved.
Top