అచ్చంగా తెలుగు

ఇదొకమాయ!

9:14 PM 0
ఇదొకమాయ!   భమిడిపాటి స్వరాజ్య నాగరాజా రావు. చేసే వరకు ఏది న్యాయమో,ఏది అన్యాయమో తెలియటం లేదు. ఎదురయ్యే వరకు ఏది శాపమో,ఏది వరమో తె...
Read More

ఉచితాలతో అనర్థం

9:12 PM 0
  ఉచితాలతో అనర్థం కధ రచన: సి.హెచ్.ప్రతాప్ విదర్భ రాజ్యాన్ని ఏలే మగధసేనుడు తన రాజ్యాన్ని ఎంతో ప్రజా రంజకంగా పాలించేవాడు. రాజ్యంలోని ప్రజలను త...
Read More

Pages