అచ్చంగా తెలుగు

శ్రీకృష్ణుడు -జాంబవతి ల పుత్రుడు సాంబుడు

10:02 PM 0
  శ్రీకృష్ణుడు -జాంబవతి ల పుత్రుడు సాంబుడు అంబడిపూడి శ్యామసుందరరావు  సాంబుడు శ్రీకృష్ణునికి జాంబవతికి  పుట్టిన కుమారుడు ఇతని ఆకతాయి చేష్టల...
Read More

Pages