అచ్చంగా తెలుగు

ఈ దారి మనసైనది - 36

3:33 PM 0
  ఈ దారి మనసైనది - 36  అంగులూరి అంజనీదేవి   (జరిగిన కధ: మెడికల్ కాలేజీలో కొత్తగా చేరిన అనురాగ్ తొలి చూపులోనే దీక్షిత కళ్ళలో తనను తాను కోల్పో...
Read More

నెత్తుటి పువ్వు - 30

3:21 PM 0
                                          నెత్తుటి పువ్వు - 30  మహీధర శేషారత్నం కళ్ళు నవ్వుతాయని కథలలో చదివి రచయితల వర్ణనలని నవ్వుకున్నాను. ...
Read More

Pages