అచ్చంగా తెలుగు: april2023
Showing posts with label april2023. Show all posts
Showing posts with label april2023. Show all posts

శ్రీధరమాధురి - 109

8:51 AM 0
  శ్రీధరమాధురి - 109 (పూజ్యశ్రీ వి.వి.శ్రీధర్ గురూజీ అమృత వాక్కులు) వైరాగ్యం లేదా నిర్లిప్తత అనేది ఒక సంపూర్ణ జీవితాన్ని జీవించిన తర్వాతే రా...
Read More

మానసవీణ - 43

8:32 AM 0
  మానసవీణ - 43 అరుణ చామర్తి ముటుకూరి   మానస మనసు మధురోహల్లో తేలుతోంది. ఇన్నాళ్లు పడ్డ బాధకు దేవుడు ఒక్కసారిగా వరాలు ఇచ్చినట్టుగా అమ్మ , ...
Read More

అనసూయ ఆరాటం - 21

8:21 AM 0
అనసూయ ఆరాటం - 21  చెన్నూరి సుదర్శన్   (పెళ్ళైన కొన్నేళ్ళకే భర్త పోవడంతో కొడుకు ఆదిరెడ్డి ని కష్టపడి పైకి తెస్తుంది అనసూయ. కొడుకు పట్నంలో ఎసి...
Read More

శ్రీసువర్చలావల్లభ మారుతీ శతకము - ముదిగొండ సీతారామమ్మ

7:45 AM 0
శ్రీసువర్చలావల్లభ మారుతీ శతకము - ముదిగొండ సీతారామమ్మ పరిచయం: దేవరకొండ సుబ్రహ్మణ్యం  కవి పరిచయం: కవియిత్రి ముదిగొండ సీతారామమ్మ (26-07-1949-??...
Read More

శివం-98

7:45 AM 0
  శివం-98 (శివుడే చెబుతున్న కథలు) రాజ కార్తీక్  కార్తికేయుడు కోటప్ప కొండ లో దర్శనం కోసం లోపలి కి వెళ్ళాక ..బయట ఉన్న నా కోసం విష్ణు దేవుడూ పా...
Read More

Pages